Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Krok drugi. Badania laboratoryjne

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Osoba, która zostanie zakwalifikowana do dalszej diagnostyki otrzyma skierowanie na badania laboratoryjne. Lista laboratoriów uczestniczących w projekcie dostępna będzie u lekarzy POZ oraz na stronie internetowej Centrum. W ramach podstawowego pakietu badań laboratoryjnych uczestnik będzie miał wykonane: morfologię, markery zapalne (CRP, ferrytyna), parametry układu krzepnięcia istotne w diagnostyce zakrzepicy i zatorowości płucnej (D-dimery, fibrynogen), enzymy wątrobowe (ASPAT, ALAT, LDH), gazometrię, glikemię na czczo, TSH, poziom mocznika, kreatyniny i filtracji kłębkowej.

Laboratorium przekaże wyniki pacjentowi oraz do Centrum Diagnostycznego. Po otrzymaniu wyników badań pracownik Centrum telefonicznie ustali z pacjentem termin wizyty w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy i wdrożenia metody usprawnienia pacjenta.