Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Moduł 1. Rehabilitacja stacjonarna

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Realizowany w warunkach oddziału szpitalnego w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przez trzy tygodnie. Program rehabilitacji będzie planowany przez fizjoterapeutę na podstawie wyników badań, testów, oceny stanu zdrowia pacjenta, wskazań lekarzy specjalistów oraz prowadzenia w trakcie procesu rehabilitacji monitoringu stanu funkcjonalnego pacjenta. Rehabilitacja w oparciu o stworzony indywidualnym plan rehabilitacyjny pacjenta, zgodnie z jego potrzebami zdrowotnymi będzie się składał z co najmniej 7 procedur według indywidualnych potrzeb. Potrzeby będą ustalane w trakcie oceny funkcjonalnej wykonywanej na początku i na końcu pobytu. Lista procedur składa się z procedur leczniczych: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi , trening marszowy z przyborami, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wskazań lekarskich uczestnik może skorzystać z dwóch turnusów rehabilitacyjnych. Oddziały funkcjonować będą od kwietnia 2022 r do maja 2023 r.. W pierwszej kolejności do rehabilitacji stacjonarnej zostaną włączeni  pacjenci leczeni na COVID-19 na oddziale intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii, z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami neurologicznymi – to jest kwalifikacja do rehabilitacji pocovidowej, według, w stanie neurologicznym umożliwiającym wykonanie ćwiczeń, z wynikiem zmodyfikowanej skali duszności Borga (3-6) lub wynik testu 6MWT ≤300 m.