Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Pierwszy krok. Kwalifikacja do projektu przez lekarza POZ

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 15 marca 2022 r. i będzie odbywać się dwoma kanałami:

  1. W pierwszym z nich na poziomie POZ lekarz po ozdrowieniu pacjentki/pacjenta z COVID-19 przeprowadza wywiad lekarski, wypełnia kwestionariusz oceny stanu funkcjonalnego, każdej osobie, która odczuwa skutki wskazujące na powikłania po przebytym COVID-19 (bez ograniczeń czasowych), ocenia motywację pacjenta do dalszej diagnostyki i rehabilitacji. Jeśli wynik w kwestionariuszu oceny wynosi od 1 do 4 i jednocześnie pacjent wykazują wysoką motywację do uczestnictwa w projekcie, lekarz POZ kieruje pacjenta na badania laboratoryjne i do centrum Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19. Lista POZ uczestniczących w projekcie opublikowana będzie na stronie internetowej Centrum.                                                                                                                                                                  
  2. W drugim kanale osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły same zgłaszać się do realizatora projektu przez wypełnienie ankiety na stronie projektu lub telefonicznie w Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta po COVID-19. Jeśli skala uzyskanych punktów waha się od 1- 4 pacjent zostanie umówiony na dalsze konsultacje i badania prowadzone poprzez Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjentów po COVID-19. Adres strony internetowej i nr telefonów Centrum Diagnostyki zostaną podane do wiadomości od 1 marca 2022 r.