Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Centrum Diagnozy i Usprawniania Pacjenta

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

W Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup w utworzonym na potrzeby projektu Centrum Diagnostycznym pacjent będzie miał możliwości wykonać szereg badań i uzyskać pogłębioną diagnozę lekarza specjalisty. Na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonego wywiadu lekarz zleci w zależności od stanu pacjenta przeprowadzenie m. in.: badanie spirometryczne, elektrokardiografię (EKG), prześwietlenie (RTG) klatki piersiowej, test antygenowy SARS-COV-2, oznaczenie poziomu przeciwciał, testy PHQ9, test wysiłkowy (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej, ocena nasilenia duszności w skali nMRC lub zmodyfikowanej skali Borga, ocena stanu odżywienia w skali NRS 2002 lub SGA, ocena stopnia wydolności serca w skali NYHA, spirometryczna ocena czynności układu oddechowego, ocena funkcjonalna w skali Barthel. W uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta na badania rozszerzone: USG płuc, echo serca lub TK tkanki płucnej.

Po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki i rozmowie z pacjentem lekarz podejmie decyzję o ewentualnej kwalifikacji pacjenta do kolejnego etapu programu, czyli do rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej w wybranym module lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej.