Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Fizjoprofilaktyka wtórna. Dobry krok w przyszłość

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Dodatkowym modułem projektu jest element edukacyjny oparty fizjoprofilaktyce wtórnej, polegającej na promowanie regularnej aktywności i prowadzeniu przez fizjoterapeutę ćwiczeń aerobowych dla mieszkańców województwa opolskiego w oparciu o infrastrukturę np.: gminnych domów kultury, klubów seniora, szkoły, przestrzeń otwarta, kluby fitness. Celem tej aktywnej formy edukacji jest utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej osób uczestniczących, co w efekcie przełoży się na mniejsze obciążenie placówek ochrony zdrowia w przyszłości. Sesje fizjoprofilaktyki będą polegać na realizacji 60 minutowych ćwiczeń aerobowych w małych grupach dwa razy w tygodniu. Zajęcia fizjoprofilaktyczne będą wzbogacone o edukację. Edukacja pacjentów będzie w głównej mierze obejmować następujące zagadnienia: duszność i techniki samodzielnego radzenia sobie, zespół przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej i jak sobie z nim radzić z użyciem metod niefarmakologicznych, radzenie sobie z tzw. „mgłą covidową” , planowanie aktywności fizycznej. Do udziału w zajęciach z fizjoprofilaktyki wtórnej będą zapraszane osoby po przebyciu COVID-19, które nie wymagają bardziej intensywnej rehabilitacji, ale będą zainteresowane poznaniem metod zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadanie realizowane będzie od kwietnia 2022 do maja 2023 r.