Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Moduł 4. Rehabilitacja w gabinetach fizjoterapeutycznych

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Zadanie realizowane będzie przez 20 profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych. Rehabilitacja oddechowa i ogólnoustrojowa realizowania będzie w warunkach indywidualnego planu rehabilitacji trwającego do 12 tygodni. Po tym czasie pacjent poddawany zostanie ponownej ocenie na podstawie konsultacji fizjoterapeutycznej. Rehabilitacja opierać się będzie na kinezyterapii. Obejmuje m.in. instruktaż, weryfikację opanowania umiejętności praktycznych, ćwiczenia oraz działania wspomagające (ćwiczenia rozciągające/terapia manualna/ćwiczenia relaksacyjne). Udział w interwencji rozpoczyna indywidualne spotkanie z fizjoterapeutą, czasie którego realizowany jest instruktaż poprawnego wykonywania ćwiczeń. Fizjoterapeuta koryguje błędy. Przed przystąpieniem do ćwiczeń każdy ze pacjent powinien zostać poddany pomiarowi temperatury ciała oraz saturacji. W ramach interwencji prowadzone będą dwa spotkania tygodniowo, w czasie których wykonywany jest trening fizyczny pod nadzorem fizjoterapeuty. Osoby biorące udział w projekcie wykonują pod nadzorem fizjoterapeuty trening mięśni oddechowych (na urządzeniach oporowych, np. zastawka z dociskiem sprężynowym, ew. z wykorzystaniem trenażera oddechu). Ćwiczenia w tym zakresie mogą trwać 60 minut prowadzone indywidualnie, dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów, a także uwzględniać cele terapeutyczne. Zadanie realizowane będzie od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 r.