Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Moduł 2. Rehabilitacja dzienna

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Zadanie realizowane będzie przez fizjoterapeutów Stobrawskiego Centrum Rehabilitacji oraz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w warunkach dziennych zakładów rehabilitacji w Pokoju i Korfantowie. Plan będzie układany przez fizjoterapeutę na podstawie wyników badań, testów, oceny stanu zdrowia pacjenta, wskazań lekarzy specjalistów oraz prowadzenia w trakcie procesu rehabilitacji monitoringu stanu funkcjonalnego pacjenta. Indywidualny plan rehabilitacyjny pacjenta, zgodnie z jego potrzebami będzie się składał z co najmniej 4 procedur z listy: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi , trening marszowy z przyborami, zabiegi fizykalne w przypadku występowania bólu w obrębie narządu ruchu, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. Ćwiczenia w tym zakresie będą prowadzone indywidualnie lub grupowo. W pierwszej kolejności do rehabilitacji dziennej włączeni zostaną pacjenci leczeni na COVID-19 na oddziale intensywnej terapii lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii, z wykluczeniem niewydolności serca III lub IV klasy NYHA. Jeden cykl rehabilitacyjny będzie trwał 15 dni roboczych. Okres realizacji rehabilitacji domowej: od kwietnia 2022 do maja 2023 r.