Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Uczestnictwo. Dla kogo?

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Do projektu będą mogły przystąpić osoby z terenu województwa opolskiego, których stan zdrowia umożliwi podjęcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 i które jednocześnie spełnią kryteria formalne określone w „Programie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez covid-19 w województwie opolskim”.

Do Projektu zostanie zakwalifikowana osoba, która zgłosi swój akces i będzie spełniała następujące kryteria ogólne:

  1. w dniu złożenia zgłoszenia, musi mieć ukończone 18 lat,
  2. jest mieszkańcem województwa opolskiego,
  3. odczuwa skutki wskazujące na powikłania po przebytym COVID-19,
  4. udzieliła świadomej zgody na udział w projekcie i złożyła oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze źródeł publicznych.