Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Moduł 5. Terapia psychologiczna lub psychiatryczna

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Zadanie realizowane będzie przez Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Terapia psychologiczna/psychiatryczna uczestników projektu realizowana będzie w warunkach stacjonarnych przez 28 dni roboczych. Każda pacjent otrzyma zindywidualizowany program oddziaływań psychologicznych, które obejmują procedury relaksacyjne, edukacyjne, interwencje psychologiczne, wsparcie. Procedury te realizowane będą w trybie indywidualnym i grupowym. Do terapii zostanie zakwalifikowany pacjent, u którego głównym skutkiem wywołanym przez COVID-19 będą zaburzenia zdrowia psychicznego zdiagnozowane w oparciu o wywiad lekarski i test PHQ9. Zadanie realizowane będzie od maja 2022 do marca 2023 r.