Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Moduł 3. Rehabilitacja domowa

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

Rehabilitacja realizowana będzie w miejscu zamieszkania pacjenta przez fizjoterapeutów Stobrawskiego Centrum Medyczne i Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Interwencją będą objęci pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą skorzystać ze zinstytucjalizowanych form opieki medycznej w tym rehabilitacji lub ze względu na wykluczenie komunikacyjne nie są w stanie dotrzeć do podmiotów leczniczych. Lista procedur dla uczestników Programu - osób rehabilitowanych w miejscu zamieszkania obejmująca minimum 4 interwencje z niżej zamieszczonej listy dostosowanych do stanu funkcjonalnego i potrzeb zdrowotnych pacjenta zawiera: ćwiczenia czynne wolne, usprawnianie czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening stacyjny, trening marszowy, usprawnianie układu oddechowego, czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia samoobsługi , trening marszowy z przyborami, inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego. Jeden cykl rehabilitacyjny zaplanowano na 20 dni roboczych. Okres realizacji zadania: od marca maja 2022 do maja 2023 r.